Theo Dõi Bưu Gửi
Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025
Triển khai hướng dẫn của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai một số nội dung góp phần đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025.


33000000
Giao dịch tài chính
Số liệu ấn tượng
13330 +
Điểm giao dịch bưu điện
1851000000
Bưu gửi được vận chuyển
Bưu điện số
My Vietnam Post Plus

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostMart

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostMart Bán hàng

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Công dân số

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Vpostcode

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostPay

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Bưu điện Việt Nam nỗ lực tạo dựng Hệ sinh thái số, mang cuộc sống số tới khách hàng thông qua các ứng dụng thân thiện, tin cậy.

Thời tiết

°C